เมนู
แผนการดำเนินงาน

Title

1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

DOWNLOAD
2

รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

DOWNLOAD
3

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

DOWNLOAD
4

รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

DOWNLOAD
5

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

DOWNLOAD
6

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

DOWNLOAD
7

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562

DOWNLOAD
8

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

DOWNLOAD
9

ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

DOWNLOAD
10

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชุดที่3)

DOWNLOAD
11

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชุดที่2)

DOWNLOAD
12

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ชุดที่1)

DOWNLOAD
13

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่ 4)

DOWNLOAD
14

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่3)

DOWNLOAD
15

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่2)

DOWNLOAD
16

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่1)

DOWNLOAD
17

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

DOWNLOAD
18

แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563

เรื่อง แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) เทศบาลตำบลสารภี

DOWNLOAD
19

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2561-2563

DOWNLOAD
20

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

DOWNLOAD
21

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

DOWNLOAD
22

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม

DOWNLOAD