ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837informationแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) 223 KB. 0
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1.31 MB. 70
3 ประกาศเทศบาลตำบลสารภี แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 186 KB. 87
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.61 MB. 91
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 474 KB. 80
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5.49 MB. 81
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 683 KB. 77
8 ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.17 MB. 80
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 1.09 MB. 86
10 ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 13.50 MB. 79
11 ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 2.86 MB. 80
12 ประกาศเทศบาลตำบลสารภี เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12.28 MB. 78
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชุดที่3) 456 KB. 78
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ชุดที่2) 10.86 MB. 79
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ชุดที่1) 9.30 MB. 79
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่ 4) 9.30 MB. 84
17 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่3) 12.43 MB. 79
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่2) 10.45 MB. 80
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ชุดที่1) 9.07 MB. 78
20 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 4.90 MB. 76
21 แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ.2561-2563 571 KB. 78
22 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 767 KB. 77
23 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 5.67 MB. 75
24 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 3.44 MB. 79
25 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 7.97 MB. 77


แชร์หน้านี้: