ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837hornข่าวประชาสัมพันธ์

วันจักรี

06/04/2567

16 ครั้ง

ดูทั้งหมด

hornข่าวกิจกรรมและผลงานเทศบาล

ดูทั้งหมด

facebookเทศบาลตำบลสารภี

youtubeคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

hornประกาศ/คำสั่ง

ดูทั้งหมด

hornข่าวรับสมัครงาน

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

paperข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ถาม-ตอบ / Q&A

คำถาม ผู้ตั้งคำถาม วันที่ อ่าน/ตอบ

ดูทั้งหมด

calendarปฏิทินกิจกรรมเทศบาล

ลิงค์หน่วยงานต่างๆลิงค์หน่วยงานต่างๆ