ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธวัชชัย มะณีโชติ

ประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี
โทร. 0833191560

นายชูชัย ใบแสง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสารภี
โทร. 0992719962

นางจีรากร สุธาชัย

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสารภี
โทร. 0897566234

เขต 1

นายสมบัติ ของมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 1
โทร. 0949291815

นางเรือนคำ อภิรมย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 1

นายประพันธ์ ธิปะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 1
โทร. 0810293881

นายประกอบ เหมืองหม้อ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 1
โทร. 0898528513

เขต 2

นายกิตติ์นิพัทธ์ เมืองลือ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2
โทร. 0892660554

นางจิรัฐติกาล บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2
โทร. 0898359143

นายวิรัตน์ ปัญเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2
โทร. 0841774382

นายสายันต์ ทองศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2
โทร. 0814696631

นางจิตตานันท์ สมดุลยาวาทย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขต 2
โทร. 0985515992


แชร์ให้เพื่อน: