ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสารภี                               วิสัยทัศน์ : ตำบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง                               ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-325789                               E-mail : saraphi_cm@hotmail.com                               Facebook page : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี
 ข้อมูลเทศบาล

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร. 0816032756

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล - รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาล (รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสารภี) โทร.0956960837structureคณะผู้บริหารฯ

คณะผู้บริหารฯ

นายวรเดช เต็มดี

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร.0816032756

นายบรรชา บารมี

รองนายกเทศมนตรีตำบลสารภี คนที่ 1
โทร.0882606246

นายพีรธรรม ทิศากรธีนพัฒน์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสารภี คนที่ 2
โทร.0954467911

นายไพศาลพินิช ไชยภูมิ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร.0898386988

นายไพบูลย์ อะถานา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสารภี
โทร.0867151554


แชร์ให้เพื่อน: